Algemeen waterbouw

Onze firma kenmerkt zich door het feit dat er een groot scala aan diverse producten wordt gefabriceerd zoals: trappen, leuningen, paalmutsen, haalpennen, bordessen, portalen, roosters, liggers, kolommen, supports, aanrijbeveiliging, etc.

 

Opdrachtgever: Waterbedrijf Groningen
Uitvoering: 2007
Opdrachtgever: R.J. Vegter waterbouw
 
Opdrachtgever: WS Noorderzijlvest
 
Opdrachtgever: WS Hunze & Aa's