Sluizen

Een sluis dient als waterkering tussen wateren met een verschillend peilniveau.

We kunnen uiteraard het werktuigbouwkundige gedeelte voor de klant verzorgen. Naast onze eigen disipline, kunnen we ook de hydraulische-, elektrotechnische- en civieltechnische werkzaamheden verzorgen.

Een aantal sprekende voorbeelden zijn hiernaast te vinden.

Opdrachtgever: van Hattum en Blankevoort
Uitvoering: 2016
Opdrachtgever: J.C. Krans Aannemingswerken
Uitvoering: 2013
Opdrachtgever: Provincie Groningen
Uitvoering: 2012
Opdrachtgever: WS Noorderzijlvest
Uitvoering: 2012