Terug naar: Sluizen

Sluis Oosterdijkshorn

Opdrachtgever: WS Noorderzijlvest
Project omvang ca: 325000
Uitvoering: 2012