Zuiveringen

Opdrachtgever: Waterschap Vechtstromen
Uitvoering: 2016
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Uitvoering: 2016
Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Uitvoering: 2014
Opdrachtgever: Waterschap Zuiderzeeland
Project omvang ca: € 3 000 000
Uitvoering: 2014
Opdrachtgever: Imtech/GMB
Project omvang ca: € 600 000
Uitvoering: 2013
Opdrachtgever: WS Groot Salland
Project omvang ca: € 925 000
Uitvoering: 2012
Opdrachtgever: WS Groot Salland
Project omvang ca: € 50 000
Uitvoering: 2012
 
 Oudere projecten