Terug naar: Zuiveringen

RWZI Beemster

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Project omvang ca: €2.175.000,=
Uitvoering: 2016