CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Luttjeboer en Reinders zijn gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder trede 3 sinds 2021.

Hieronder vindt u in het document Energie Management Actieplan 2021:
- Onze managementverklaring op het gebied van duurzaamheid en CO2 reductie
- Onze inventarisatie van de CO2 emissies
- Onze CO2 footprint
- De reductiedoelstellingen
- De maatregelen om tot reductie te komen

Nieuwsbrief CO2-Prestatieladder
In de CO2-nieuwsbrieven informeren wij over de uitkomsten van de Carbon Footprint en de CO2 Emissie-inventarisatie.
Nieuwsbrief introductie CO2 prestatieladder Luttjeboer
Nieuwsbrief CO2 prestatieladder voortgang

 

SKAO
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren. Klik hier voor de SKAO website.


Nieuwsbrief introductie CO2 prestatieladder Luttjeboer
Nieuwsbrief CO2 prestatieladder voortgang
Nieuwsbrief CO2-Prestatieladder
CO2-bewust certificaat niveau 3
Nieuwsbrief CO2 prestatieladder voortgang 2021
Participatie initiatief
2527-Nieuwsbrief CO2 prestatieladder voortgang 2023
7048-Nieuwsbrief CO2 prestatieladder voortgang 2022
5241-Nieuwsbrief CO2 prestatieladder voortgang 1e half jaar 2023
4988-Nieuwsbrief CO2 prestatieladder voortgang 2023


Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Uitvoering: 2022/2023
Opdrachtgever: Provincie Groningen
Uitvoering: 2022
Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest
Uitvoering: 2022
Opdrachtgever: Gemeente Veendam
Uitvoering: 2017