Terug naar: Gemalen

Defosfatering Vinkeveenseplassen

Opdrachtgever: Waternet
Project omvang ca: 600000
Uitvoering: 2008